Arvot & Vastuullisuus

Meidän arvomme ovat toimintamme perustana ja niiden varaan koko yritysfilosofiamme rakentuu. Ne auttavat ja ohjaavat meitä tekemään oikeita valintoja ja päätöksiä. Ne eivät ole iskulauseita, vaan meidän tulisi noudattaa niitä jokapäiväisessä työssämme.

Kauppiaan ja johtajan velvollisuus on näyttää esimerkkiä alaisilleen ja toimintaympäristölleen. Arvojemme selittäminen työntekijöille ja niistä keskusteleminen heidän kanssaan on jatkuva tehtävä. Arvojohtajuus on osa filosofiaamme.

Meidän arvomme

Vastuullisuudesta

R-kioski – arvojohdettu, vastuullinen conveniencekauppa

Reitan Retailin, johon Reitan Convenience ja siten myös R-kioski kuuluu, tavoitteena on tehdä ihmisten jokapäiväisestä elämästä hiukan helpomman ja maailmasta hiukan paremman. Kahdeksan arvoamme ovat osa jokapäiväistä toimintaamme, ja yrityskulttuurimme pohjautuu yhteistyöhön, ihmisiin ja luottamukseen. Myös vastuullisuus on osa yrityksemme jokapäiväistä toimintaa ja näkyy luonnollisena osana kaikkea meidän tekemistämme. Olemme sitoutuneet ja teemme määrätietoisesti työtä YK:n 17 tavoitteen eteen, ja erityisesti kohtiin 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 17.

Haluamme johtaa esimerkkiä näyttämällä, ja haluamme, että kestävä kehitys on kaikkien ulottuvilla. Haluamme demokratisoida vastuullisuuden tarjoamalla kaikille asiakkaillemme helppoja ja käteviä tapoja valita vastuullisesti. Haluamme siis tehdä conveniencekaupasta vastuullisen ja vastuullisuudesta kätevää.

Hyvät kauppiaat ja kioskiesimiehet, R-kioski toimii convenience-kaupan edelläkävijänä ja teemme
siitä aidosti kestävän. Yhdessä luomme kestävän tulevaisuuden.


Ann-Charlotte Schalin

viestintä-, vastuullisuus- & talent management -johtaja

Vastuullisuusstrategiamme jakautuu neljään osaan: Terveys, Ympäristö, Ihmiset ja uutena Arvoketju, jossa on myös kumppaneilla iso rooli. Lähtökohtamme on tarjota convenienceä hyvällä omallatunnolla. Meille on siis edelleen tärkeää, ettemme aiheuta asiakkaille syyllisyyden tunteita, vaan me haluamme auttaa asiakasta vastuullisiin tekoihin, joiden kautta hänelle tulee hyvä mieli. Haluamme tarjota tuotteita, joilla on pienin mahdollinen ympäristö- ja ilmastojalanjälki, jotka ovat hankittu ja tuotettu hyvissä työolosuhteissa ja jotka mahdollistavat terveellisemmän elämäntavan asiakkaillemme. Vastuullisuusraporttimme löydät täältä, ja samalta sivulta löytyvät myös GRI-liitteet. Reitan Conveniencen ja Reitan Retailin vastuullisuusraportit voit lukea tästä.

Kaikkia ratkaisuja meillä ei vielä ole, mutta se, ettemme vielä tiedä miten tehdä kaikkea, ei estä meitä edistämästä asioita. Pohjaudumme tieteeseen ja vankka uskomme on, että johtamalla muutosta kohti tulevaisuuden vastuullista conveniencekauppaa, tästä koituu hyötyjä niin meille, yhteiskunnalle kuin planeetalle. 

Vastuullisuuden aika on nyt.

Ärräpäivien ylijäämäruoka lahjoitettiin ruoka-apua tarvitseville

Ärräpäivien aikana syntyvä syömäkelpoinen hävikkiruoka lahjoitettiin tänä vuonna Helsingin kaupungin hallinnoimaan hävikkiterminaaliin, jonka kautta kolmannen sektorin toimijat jakoivat ruoan yksittäisille ihmisille ja perheille.

– Vaikka tavoitteena on mitoittaa ruokavolyymit mahdollisimman tarkasti osallistujamäärien mukaan, niin aivan tarkkoja määriä on silti mahdotonta ennakoida. Tämän takia olemmekin halunneet varmistua siitä, että syömäkelpoinen ylijäämäruoka menee edelleen hyötykäyttöön, sanoo viestintä-, vastuullisuus- & talent management -johtaja Ann-Charlotte Schalin.

Lue lisää hävikkiterminaalin toiminnasta

Kuva: Pyry Pietiläinen