Ärräpäivät 2022

VASTUULLISUUS

Vastuullisuuden aika on nyt. Siksi myös Ärräpäivät 2022 toteutettiin hiilineutraalina tapahtumana.

Kumppaniksemme päästöjen kompensoimiseksi valitsimme Taimiteon, jonka avulla toteutimme tapahtuman hiilineutraalina. Taimiteko on konkreettinen teko, jonka tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria 4H-järjestön kautta sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Ärräpäivien hiilikompensaatio toteutetaan siten, että Taimiteossa luodaan hiilinieluja Suomen metsiin. Täten Ärräpäivät 2022 tekevät hyvää niin lähellä kuin kaukanakin.

Taimiteon avulla jo istuttamalla 43 kuusen ja männyn taimea, voimme työllistää yhden suomalaisen nuoren sekä kompensoida yhden ihmisen keskimääräisen vuosittaisen hiilijalanjäljen. Lisätietoa Taimiteosta löydät täältä: https://www.taimiteko.fi/info/. Myös tapahtumapaikkamme Logomon jätehuolto toteutettiin hiilineutraalisti, lisätietoa aiheesta löydät täältä: https://logomo.fi/logomolla-hiilineutraali-jatehuolto-jo-kaksi-vuotta-kaytossa.

Vastuullisesti toimiminen on meillä isossa fokuksessa, koska koko tulevaisuutemme riippuu siitä miten relevantti R-kioski on asiakkaille. Vastuullisuus on osa yrityksemme jokapäiväistä toimintaa ja näkyy luonnollisena osana kaikkea meidän tekemistämme.

Olemme sitoutuneet ja teemme määrätietoisesti työtä YK:n 17 tavoitteen eteen, ja erityisesti kohtiin 3, 5, 8, 12, 13 ja 17. Teemme myös yhä tiiviimpää yhteistyötä sekä Reitan Retail että Reitan Convenience -tasolla. Kokosimme Vastuullisuusraportin kaikista vuoden 2021 toimenpiteistämme ja julkaisimme sen nettisivuillemme. Löydät sen tästä: https://www.r-kioski.fi/vastuullisuus/ ja samalta sivulta löytyy GRI-liite 2021. Myös Reitan Convenience on julkaissut yhteisen Vastuullisuusraportin 2021, löydät sen tästä: https://www.reitanretail.no/en/responsibility/our-responsibility-report. Sieltä löytyy paljon dataa tavoitteista ja sitoumuksista, sekä esimerkiksi myös viime vuoden päästöluvut, joista lähdemme ponkaisemaan kohti vihreämpää tulevaisuutta. Olemme myös julkaisseet eettisen ohjeistuksen kumppaneillemme, eli ”supplier code of conduct”.

Keväällä 2022 julkaistiin sekä R-kioskin oma että Reitan Conveniencen yhteinen vuoden 2021 Vastuullisuusraportti. Vuodesta 2022 lähtien Reitan Convenience tulee lisäksi tuottamaan vuosittaisen ESG (Environmental, Social & Governance) –tulosraportin, joka on linjassa GRI:n (Global Reporting Initiative) kanssa. GRI on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on luoda yleisesti hyväksytty toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin. GRI-ohjeistoa rakennetaan eri sidosryhmien välisenä yhteistyöhankkeena. GRI on itsenäinen säätiö ja YK:n ympäristöjärjestön UNEP:in yhteistyöelin.

Vastuullisuusstrategiamme jakautuu neljään osaan: Terveys, Ympäristö, Ihmiset ja uutena Arvoketju, jossa on myös kumppaneilla iso rooli. Lähtökohtamme on tarjota convenienceä hyvällä omallatunnolla. Meille on siis edelleen tärkeää, ettemme aiheuta asiakkaille syyllisyyden tunteita, vaan me haluamme auttaa asiakasta vastuullisiin tekoihin, joiden kautta hänelle tulee hyvä mieli. Haluamme tarjota tuotteita, joilla on pienin mahdollinen ympäristö- ja ilmastojalanjälki, jotka ovat hankittu ja tuotettu hyvissä työolosuhteissa ja jotka mahdollistavat terveellisemmän elämäntavan asiakkaillemme.

Hyvät kauppiaat ja kioskiesimiehet, R-kioski toimii convenience-kaupan edelläkävijänä ja tulemme tekemään siitä aidosti kestävän. Yhdessä luomme kestävän tulevaisuuden.

Ann-Charlotte Schalin
viestintä-, vastuullisuus- & talent management -johtaja