Ärräpäivät 2022

Meidän arvomme ovat toimintamme perustana ja niiden varaan koko yritysfilosofiamme rakentuu. Ne auttavat ja ohjaavat meitä tekemään oikeita valintoja ja päätöksiä. Ne eivät ole iskulauseita, vaan meidän tulisi noudattaa niitä jokapäiväisessä työssämme.

Kauppiaan ja johtajan velvollisuus on näyttää esimerkkiä alaisilleen ja toimintaympäristölleen. Arvojemme selittäminen työntekijöille ja niistä keskusteleminen heidän kanssaan on jatkuva tehtävä. Arvojohtajuus on osa filosofiaamme.

MEIDÄN ARVOMME

  1. Keskitymme liikeideaamme
  2. Ylläpidämme korkeaa liiketoiminnan moraalia
  3. Tavoittelemme velattomuutta
  4. Kannustamme voittamisen kulttuuriin
  5. Ajattelemme positiivisesti ja ennakoivasti
  6. Puhumme toisillemme, emme toisistamme
  7. Asiakas on ylin johtajamme
  8. Meillä on hauskaa ja teemme tulosta